Gratis verzending vanaf €75                                    30 dagen bedenktijd                                    Klantbeoordeling  8.5/10                               Verzending binnen NL/BE

Waar ben je naar op zoek?

  Gratis verzending vanaf 75,-

  Klantenbeoordeling 8.5/10

  30 dagen bedenktijd
  Verzending binnen NL/BE

Privacy beleid

Asahi Sports Privacy Statement:

Dit is de privacyverklaring van Asahi Sports. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking. Wat doet Asahi Sports precies? Met de komst van de eerste vechtsportwinkel in 1974 is Asahi het adres voor alle benodigdheden wat betreft training en fight gear, voor Europese en Oosterse vechtsporten. Mede dankzij de explosieve stijging van martial arts sports heeft Asahi Sports zich meer en meer gespecialiseerd op het gebied van kickboksen. een ruim assortiment aan bokshandschoenen, scheenbeschermers en training protectie. Door uitsluitend te werken met de beste merken staat Asahi Sports voor een hoge kwaliteit vecht spullen voor beginners en ervaren vechtsporters. Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben wij gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. vaak zijn er namelijk situaties waarin Asahi Sports uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van facturen. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens aan ons kunt laten weten. Asahi Sports neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene verordening gegevensbescherming Avg wetgeving). Deze europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in nederland. Hebt u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen!

klantenservice@asahisports.nl
+31 (0)20 612 73 73
Overtoom 360, 1054Jg
Amsterdam
voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:- voornaam en achternaam;- (Persoonlijk) e-mailadres (let op: de Avg schaart ook bepaalde bedrijfse-mailadressen onder persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres klaas.klassen@ bedrijf.nl). Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Asahi Sports.
Op grond van de Avg wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de Avg zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Asahi Sports of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Artikel 13 lid 1 sub c van de Avg schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden. • Er zijn een aantal doelen waar Asahi Sports uw persoonsgegevens voor verzamelt; 1. Contact opnemen Hebt u een e-mail gestuurd naar klantenservice@asahisports.nl? Of hebt u informatie achtergelaten via het contactformulier, social media, WhatsApp of telefonisch? Dan worden de gegevens die u aan ons stuurt opgeslagen. 2. Uitvoeren dienst Wanneer er wordt overgegaan op het uitvoeren van onze dienst, heeft Asahi Sports bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het voor Asahi Sports niet mogelijk om de dienst naar behoren uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het (e-mail) adres, naam en adres. 3. Het verzenden en bewaren van facturen Asahi Sports bewaart gegevens die zijn opgegeven in verband met de facturering. Dit geldt zowel voor verzonden als ontvangen facturen. De meeste facturen zijn voorzien van persoonsgegevens, zoals de aanhef. Ook kan het zijn dat een factuur ontvangen/verzonden wordt aan een bedrijfse-mailadres met een naam erin. Daarnaast kunnen er persoonlijke adresgegevens op 2 / 5 26/10/20 102620_CRU_ASA_PRivACyveRklARing_A4 KLANTENSERVICE@ASAHISPORTS.NL • +31 (0)20 612 73 73 OVERTOOM 360, 1054JG AMSTERDAM • KVK 65748174 • BTW NL856243012B01 facturen vermeld worden. nu is het zo dat wij een wettelijke plicht hebben te factureren, ontvangen facturen te bewaren en verzonden facturen te bewaren. Deze facturen zijn eveneens nodig om belastingaangiftes te kunnen doen. 4. Offertes voor het opstellen en versturen van offertes gebruikt Asahi Sports de benodigde persoonsgegevens. Dit zijn onder andere naam (voornaam en achternaam) en e-mailadres. 5. Het verzenden van betalingsherinneringen Ook voor het versturen van betalingsherinneringen bewaren wij persoonsgegevens. Het gaat hierbij eveneens om namen, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. 6. Nieuwsbrief Bij Asahi verzenden we zo nu en dan een nieuwsbrief deze ontvangt u expliciet wanneer u hiervoor gekozen hebt. U ontvangt geen nieuwsbrief als u hiervoor niet expliciet toestemming heeft gegeven. 7. Social media Asahi Sports maakt gebruik van social media, waaronder Facebook. voor het gebruik van deze social media worden cookies geplaatst. voor meer informatie over cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. volgens artikel 13 lid 2 sub a van de Avg moeten wij aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat er werkzaamheden worden verricht, 3. of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat gegevens nodig zijn. elk laatste contactmoment tussen u en Asahi Sports geldt als een nieuw begin van de bewaringstermijn. let op! Het is mogelijk dat gegevens opgegeven en verwerkt voor een bepaald doeleinde, overgaan in een ander doeleinde. Hierdoor begint er een nieuw bewaringstermijn. Bijvoorbeeld wanneer gegevens verstrekt worden via social media of een contactformulier en er uiteindelijk overgegaan wordt naar een dienst. Het verzenden van facturen volgens de wet zijn wij verplicht om facturen (en andere administratie) te bewaren. De Belastingdienst dient immers de mogelijkheid te hebben om ons te controleren. volgens de eisen van de Belastingdienst, moeten wij onze facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Wij conformeren ons in alle gevallen aan deze eisen. na het verstrijken van deze termijn, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 2 jaar. 4. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van dezelfde gegevens zal de bewaringstermijn van deze gegevens overlopen naar die van het volgende doeleinde. • Toelichting: Het verzenden van betalingsherinneringen indien u geen klant meer bent bij Asahi Sports, verwijderen wij uw gegevens 2 jaar nadat de laatste factuur is voldaan na een betalingsherinnering. let op, deze termijn loopt af na de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst. 1. Contact opnemen De bewaartermijn van de gegevens die wij ontvangen uit een contactverzoek met ons verschilt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de aard van het contactverzoek. gaat het om een vraag waarbij eenmalige beantwoording volstaat? Dan verwijderen wij de ontvangen gegevens binnen één maand. indien de aard van het contactverzoek noopt tot het langer bewaren van gegevens (denk aan een offerte aanvraag), bewaren wij deze ook langer. indien blijkt dat het bewaren van de gegevens geen nut heeft, verwijderen wij deze maximaal 1 jaar nadat wij ze hebben ontvangen. 2. Uitvoeren dienst gegevens welke zijn verstrekt voor het uitvoeren van onze diensten worden na het voltooien van de dienst en het verzenden dan wel ontvangst van de (laatste) betaling, bewaard voor een periode van maximaal 7 jaar. Hierbij horen ook gegevens welke gebruikt worden ter verzending van de pakketten. 5. O ff e r t e s Offertes worden verwijderd na een termijn van 2 jaar. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat een offerte wordt geweigerd of overgaat in een concrete overeenkomst tussen partijen. 6. Nieuwsbrief nieuwsbrieven worden enkel verzonden aan personen/bedrijven die hiervoor gekozen hebben. Middels ‘opt-in’ kan deze keuze gemaakt worden. Opt-in betekent dat u expliciet toestemming hebt gegeven om uw e-mailadres te gebruiken, voor het verzenden van nieuwsbrieven. De e-mailadressen voor de nieuwsbrieven blijven bewaard in de hiervoor bedoelde mailinglijst. kiest u ervoor uzelf uit te schrijven voor de nieuwsbrieven van Asahi Sports? Dan wordt uw e-mailadres uit de mailinglijst verwijderd. 7. Social media Persoonsgegevens verzameld via social media voor marketingdoeleinden, worden niet 3 / 5 26/10/20 102620_CRU_ASA_PRivACyveRklARing_A4 KLANTENSERVICE@ASAHISPORTS.NL • +31 (0)20 612 73 73 OVERTOOM 360, 1054JG AMSTERDAM • KVK 65748174 • BTW NL856243012B01 langer dan 2 jaar bewaard of indien langer voor in ieder geval de termijn dat de campagne loopt.
Asahi Sports deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. in alle gevallen zal Asahi Sports zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de Avg wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG. Om de beste service te garanderen vanuit Asahi Sports, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen. Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:- – – Boekhouder voor het bijhouden van onze administratie maken wij gebruik van een externe boekhouder. Deze boekhouder zal in bepaalde gevallen persoonsgegevens inzien, zoals de gegevens die op een factuur of betaalbevestiging staan. Belastingdienst/ overheidsinstanties Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bezorging Om onze dienst naar volledigheid uit te kunnen voeren, delen wij bepaalde gegevens met koeriersdiensten. Deze worden ingeschakeld om de bestelde pakketten te leveren. gegevens die gedeeld worden met de koeriersdienst zijn in ieder geval het afleveradres en naam. Cookies Wilt u weten welke cookies Asahi Sports plaatst? Raadpleeg dan onze cookieverklaring.
Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Asahi Sports. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar dit mogelijk is, maken wij gebruik van een tweestapsverificatie (of reCaptcha). De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons. Ook wordt uw bezoek aan de Asahi Sports website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Asahi Sports privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven. volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging waar Asahi Sports gebruik van maakt: • Het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk. Asahi Sports bewaard gegevens in eerste instantie niet op fysieke wijze. Mocht dit wel het geval zijn, kunt u ervan uit gaan dat de gegevens veilig en in een afgesloten ruimte bewaard worden.
Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Asahi Sports op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de Avg hebt. a. Recht op inzage (artikel 15 Avg) Te allen tijde hebt u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Asahi Sports zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens. b. Recht op rectificatie (artikel 16 Avg) kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan hebt u het recht om dit te laten rectificeren door Asahi Sports. c. Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 Avg) volgens de Avg hebt u het recht, indien redelijk en mogelijk, Asahi Sports te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij. d. Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 Avg) U hebt in bepaalde gevallen het recht om Asahi Sports te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. in de volgende situaties moet Asahi Sports uw persoonsgegevens vernietigen:- Asahi Sports heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Asahi Sports de gegevens voor verzameld heeft. – U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Asahi Sports om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in. Dit kan bijvoorbeeld via de ‘uitschrijf 4 / 5 26/10/20 102620_CRU_ASA_PRivACyveRklARing_A4 KLANTENSERVICE@ASAHISPORTS.NL • +31 (0)20 612 73 73 OVERTOOM 360, 1054JG AMSTERDAM • KVK 65748174 • BTW NL856243012B01 button’ voor nieuwsbrieven.- – – – U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Asahi Sports met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt. Wanneer Asahi Sports uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, hebt u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer Asahi Sports een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Asahi Sports verplicht om uw gegevens te wissen. Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 bent en Asahi Sports heeft uw gegevens verzameld? Dan kunt u vragen aan Asahi Sports de gegevens direct te wissen. er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de Avg. Zie voor meer informatie de volgende pagina. e. Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Asahi Sports niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af. f. Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 Avg) U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’. Gebruik maken van bovenstaande rechten? een e-mail aan klantenservice@ asahisports.nl is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen wij u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.
Asahi Sports verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Asahi Sports de diensten niet (naar behoren) aanbieden. indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de Asahi Sports website. Asahi Sports behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Asahi Sports dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Asahi Sports. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren. Heeft u vragen over ons privacybeleid? neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens. klantenservice@asahisports.nl +31 (0)20 612 73 73 Overtoom 360, 1054Jg Amsterdam kvk 65748174 BTW nl856243012B01 versie 2020

klantenservice

Bereik ons op ma t/m vrij tussen 9:00-17:00 via  WhatsApp, e-mail of live chat.

Stel je vraag via Whatsapp
of mail ons naar klantenservice@asahisports.nl